Hockey

KUSA NAIROBI HOCKEY MEN

MATCH NO HOME TEAM     AWAY TEAM
HOCM/001 KU Ruiru  1 0 MKU
HOCM/002 KU  2  1 USIU
HOCM/003 Daystar 1 3 JKUAT
HOCM/004 MKU  0 1 JKUAT
HOCM/005 Daystar  0 5 USIU
HOCM/006 KU Ruiru  2  1 Daystar
HOCM/007 MKU 3 3 KU
HOCM/008 KU Ruiru  2  3 USIU
HOCM/009 MKU 6 1 Daystar
HOCM/010 KU 2 2 JKUAT
HOCM/011 KU Ruiru  0  1 JKUAT
HOCM/012 MKU  1 0 USIU

KUSA NAIROBI HOCKEY WOMEN

MATCH NO HOME TEAM     AWAY TEAM
HOCW/001 KU  0  1 USIU
HOCW/002 KU 2 1 JKUAT
HOCW/003 Daystar  0 2 MKU
HOCW/004 USIU  1 0 JKUAT
HOCW/005 KU  1 0 MKU
HOCW/006 USIU 4 0 Daystar
HOCW/007 USIU 4 0 MKU
HOCW/008 JKUAT 2  1 Daystar